Wydział Biologii i Biotechnologii

dla których warto studiować
na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Wydział Biologii i Biotechnologii charakteryzuje się przyjazną atmosferą. Na zajęcia przychodzimy z zapałem i uśmiechem na twarzy. W naszych laboratoriach odkrywamy tajemnice widziane nie tylko gołym okiem, dlatego mikroskopy, to nasi nieodłączni przyjaciele. Możemy spędzać czas wolny i rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje w idealnym do tego miejscu, jakim jest Kortowo.

Kamil Gawlik – student WBiB

Każdy z kierunków prowadzonych na wydziale, a więc biologia, biotechnologia i mikrobiologia mają swoją specyfikę i profil kształcenia. To, co je łączy, to przede wszystkim to sposób pracy ze studentami oraz indywidualne podejście do nich. Wspaniała atmosfera pracy powoduje, że nikt nie jest anonimowy. Nauczyciele są pomocni w wyjaśnianiu najbardziej skomplikowanych zagadnień.

prof. dr hab. Aleksander Świątecki – prodziekan ds. studenckich

Studia na tym wydziale pozwoliły mi na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w mojej dalszej karierze zawodowej. Z chęcią wracam wspomnieniami do tego okresu, ponieważ niezaprzeczalnie był on wyjątkowy. Studia tutaj, to nie tylko nauka, ale także wspaniali ludzie, nowe wyzwania i wiele możliwości rozwoju. Również podejmij wyzwanie i dołącz do nas!

dr Aleksandra Kurzyńska – absolwentka wydziału