Wydział Matematyki i Informatyki

dla których warto studiować
na Wydziale Matematyki i Informatyki

Technologia, nieszablonowe myślenie, szukanie nowych rozwiązań i nietrywialne zagadki logiczne to nasze obszary zainteresowań. Właśnie one i wspólne projekty łączą nas w zgrane zespoły na całe lata. Korytarze naszego wydziału są miejscami spotkań, w których chętnie spędzamy każdą wolną chwilę, rozmawiając i pracując nad powierzonymi nam zadaniami, a po zajęciach spotykamy się w pięknym Kortowie.

Katarzyna Kulmaczewska – studentka WMiI

Nasz wydział dąży do udoskonalania się pod każdym względem, dlatego dbamy o to, aby nasza siedziba była coraz lepiej wyposażona, a kadra kompetentna i wykwalifikowana. To wszystko wpływa na wysoką jakość kształcenia, którą zapewniamy naszym studentom. Rozwijamy wśród nich umiejętności i pasje, które pozwolą im uwolnić potencjał i dalej rozwijać się po opuszczeniu murów naszego wydziału.

prof. dr hab. Adam Doliwa – dziekan wydziału

Informatyka i matematyka to wciąż rozwijające się i przyszłościowe kierunki. Z tego powodu zdecydowałem się podjąć studia na Wydziale Matematyki i Informatyki w Olsztynie. Nasz wydział współpracuje z wieloma firmami, dlatego odnalezienie się na rynku pracy nie jest dużym wyzwaniem. Przez prace z wysoko wykwalifikowaną kadrą po ukończeniu studiów otwierają się przed nami nowe horyzonty i możliwości rozwoju. Również postaw na swój rozwój!

Damian Dąbrowski – absolwent wydziału