Wydział Nauk Społecznych

dla których warto studiować na Wydziale Nauk Społecznych

Nasz wydział cechuje szczególne nastawienie na wszechstronny rozwój społecznych umiejętności studentów. W jego murach funkcjonuje wiele organizacji studenckich, dzięki którym możemy rozwijać własne zainteresowania, zdobywać nowe kompetencje oraz z dumą reprezentować naszą uczelnię na konferencjach naukowych.  Studiując tutaj, doceniam przede wszystkim to, że społeczność akademicka jest dobrze zorganizowana i zawsze mogę liczyć na wsparcie w swoich działaniach.

Kajetan Kaperzyński – student WNS

Nasz wydział to ludzie. Ludzie, których relacje tworzą społeczność. Nasze logo pokazuje to w symboliczny sposób. Dbamy o to, żeby każda osoba w naszej społeczności miała możliwość rozwoju w obszarze intelektualnym, osobowościowym i tożsamościowym. Powstająca nowa siedziba wydziału będzie jeszcze lepszą przestrzenią tego rozwoju.

dr Beata Adrjan – prodziekan ds. kształcenia

WNS to przede wszystkim wspaniałe wspomnienia. Ludzi, których poznałem i przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Czas spędzony na studiach to niezwykle produktywny i pełen wrażeń kawałek mojego życia. Czerpiąc z otwartości i kompetencji wykładowców, dzisiaj mogę rozwijać się jako nauczyciel i realizować stawiane sobie cele, jakimi są nauka i rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Marzysz o pracy z ludźmi dla ludzi? Wybierz Wydział Nauk Społecznych i rozpocznij swoją przygodę.

Dominik Kulas – absolwent wydziału