Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

dla których warto studiować na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa

Na naszym wydziale zdobywamy nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz również praktyczną dzięki realizacji zajęć laboratoryjnych oraz terenowych. Sama interdyscyplinarność kierunków pozwala nam zdobyć doświadczenie nie tylko w różnych dziedzinach nauki, ale także w relacjach społecznych, przez co tworzymy zżytą i zintegrowaną społeczność studencką.

Fabian Miszewski – Student Architektury Krajobrazu

Na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa stawiamy na rozwój. W ubiegłym roku zakupiliśmy nową, specjalistyczną aparaturę, z której korzystać będą studenci. Rozwój dotyczy też programów kształcenia. Rozwój to badania naukowe. Pracownicy wydziału prowadzą badania o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczą również studenci realizujący prace dyplomowe.

dr inż. Agnieszka Bęś – Prodziekan ds. Kształcenia

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa to nie tylko gwarancja świetnego wykształcenia. To przede wszystkim ludzie. Poznałem tutaj wielu przyjaciół, z którymi w czasie studiów, dzięki wspólnym działaniom na rzecz wydziału osiągnęliśmy wiele sukcesów. Każdy kolejny projekt zacieśniał te relacje. Nie tylko pomiędzy samymi studentami, ale również z kadrą akademicką. Dołącz do ekipy Rolnego!

Przemysław Garski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, absolwent